Hittills har 363.675.434 personer tagit avstånd från det Kinesiska Kommunistpartiet

Som en filial till organisationen till The Global Service Center for Quitting Chinese Communist Party, är Tuidang-center Sverige en ideell förening som stödjer de kinesiska medborgarnas utträde ur det kinesiska kommunistpartiet samt dess system, informerar och sprider fakta om det kinesiska kommunistpartiets brottsliga historia, bevakar utvecklingen av mänskliga rättigheter i Kina, och verkar för det kinesiska folket skall återupptäcka deras ursprungliga tradition och kultur.

Tuidang: En rrelse som kan lsa upp det kinesiska kommunistpartiet inifrn

Postat av Marja-Leena (leenamarja) den 23 Jun 2021
Hem >>

Tuidang: En rörelse som kan lösa upp det kinesiska kommunistpartiet inifrån

 
Jennifer Zeng och Sheery Qi | Epoch Times
 
Falun Gong-utövare uttrycker stöd för det ’Globala centret för att lämna kinesiska kommunistpartiet’ eller Tuidang, som en del av en parad genom Chinatown i San Francisco, Kalifornien, den 11 maj 2013. Tuidang är en internationell rörelse som har hjälpt mer än 376 miljoner kineser att avsluta sina associationer med det kinesiska kommunistpartiet. (Gary Wang/The Epoch Times)
 
Antalet människor som har publicerat sina förklaringar om att utträda ur det kinesiska kommunistpartiet (KKP), dess ungdomsförbund och de unga pionjärerna översteg 376 miljoner personer den 20 april. Denna siffra har överträffat antalet människor som drog sig ur det sovjetiska kommunistpartiet innan Sovjetunionen kollapsade 1991. En kinaexpert sade att den här gräsrotsrörelsen Tuidang (lämna partiet), som startade 2004, också kan orsaka upplösningen av KKP inom 5 år.
 
Att dra sig ur KKP, dess ungdomsförbund och de unga pionjärerna kallas också för ”de tre utträdena” av det kinesiska folket. Enligt Tuidang-webbsidan, där de tre förklaringarna för utträden publiceras, hade den 21 april 376 084 836 personer postat sina tre utträdesförklaringar vilket står för cirka 27 procent av Kinas totala befolkning.
 
Med andra ord har minst en av fyra kineser offentligt förklarat sitt motstånd mot KKP och sagt upp sig från de KKP-relaterade organisationerna.
 
Tre KKP-organisationer och de dödliga löftena
 
I det kommunistiska systemet, förutom kommunistpartiet, finns det också det kommunistiska ungdomsförbundet och de unga pionjärerna under dess kontroll.
 
I Kina är grundskolan obligatorisk. Barn börjar i grundskolan vid 6 års ålder och slutar vid 12 års ålder. KKP kräver att nästan alla grundskoleelever ansluter sig till de unga pionjärerna och att gå med i unga pionjärer betraktas som en hedersutmärkelse.
 
Grundskolorna håller regelbundet en utfästelseceremoni där barnen lyfter sin högra knytnäve till de röda unga pionjärernas flagga och svär: ”Jag är medlem i de unga pionjärerna i Kina. Under de unga pionjärernas flagga lovar jag att älska Kommunistpartiet, moderlandet och folket, att studera bra, att träna bra och att vara redo när som helst att bidra med all min styrka till kommunismens sak.”
 
Det vill säga, under det kommunistiska systemet måste barn så unga som sex år svära en ed för att vara redo att bidra med "all sin styrka" till kommunismen innan de har någon förståelse om det.
 
När barnen går i gymnasiet ombeds de att gå med i det kommunistiska ungdomsförbundet på halvt obligatoriska basis. Återigen måste eleverna höja sin högra knytnäve och ge ett löfte:
 
”Jag lovar att gå med i det kinesiska kommunistiska ungdomsförbundet frivilligt. Jag stöder starkt ledningen för kommunistpartiet, följer ungdomsförbundets konstitution, genomför dess resolutioner, fullgör dess skyldigheter som medlem, följer strikt dess disciplin, studerar flitigt, arbetar aktivt, ger bidrag och lider svårigheter inför andra, låter andra ta fördelarna inför mig och strävar hårt för kommunismens sak.”
 
Eden för medlemskap i Kinas kommunistparti liknar också lite av medlemskapet i ungdomsförbundet, men med en annan avslutning som lovar att ”offra allt”.
 
Den nuvarande versionen, som etablerades 1982, lyder så här:
 
”Jag lovar att gå med i Kinas kommunistparti frivilligt, upprätthålla partiets riktlinjer, följa partiets konstitution, uppfylla mina skyldigheter som medlem, genomföra partiets beslut, strikt följa partiets disciplin, vara tyst om partiets hemligheter, vara lojal mot partiet, arbeta aktivt, sträva för kommunism under hela mitt liv, vara redo att offra allt för partiet och folket när som helst och aldrig förråda partiet. ”
 
Eftersom Kinas kommunistparti är det regerande partiet i Kina kan medlemmarna i partiet njuta av många fördelar. Som ett resultat är antalet personer, som godkänns för att gå med i partiet, litet.
 
För närvarande är antalet KKP-medlemmar i Kina mindre än 100 miljoner av en befolkning på 1,4 miljarder, och andelen partimedlemmar i befolkningen är mindre än 7 procent.
 
Emellertid har över 95 procent av kineserna gått med i unga pionjärerna, vilket innebär att av en befolkning på 1,4 miljarder personer är det maximala antalet människor som möjligen kan göra en anmälan om de tre tillbakadraganden 1,3 miljarder.
 
En rörelse orsakad av 'Nio kommentarer om kommunistpartiet'
 
Tuidangrörelsen, som också kallas rörelsen för de tre utträdena, orsakades av den redaktionella serien av "Nio kommentarer om kommunistpartiet", som först publicerades i den kinesiska utgåvan av Epoch Times den 19 november 2004.
 
"Nio kommentarer om kommunistpartiet" avslöjar heltäckande KKP:s blodiga historia av dödande och ger en fördjupad analys av den bedrägliga, våldsamma, kultiska och oseriösa naturen hos KKP inom olika områden som historia, politik, ekonomi, kultur och tro.
 
Del 7, med titeln "Om det kinesiska kommunistpartiets historia av dödande", uppger att: "Under KKP:s styre har 60 till 80 miljoner oskyldiga kineser dödats och lämnat sina trasiga familjer efter sig."
 
Detta antal överstiger det totala antalet döda i de båda världskrigen tillsammans.
 
Sedan 1949 har KKP förföljt mer än hälften av det kinesiska folket.
 
Den 12 januari 2005 publicerade Epoch Times ett uttalande som uppmanade kineser att dra sig ur KKP och dess relaterade organisationer.
 
Den 22 februari 2005 samlade mer än tio organisationer, inklusive mediegruppen Epoch Times, Farväl till KKP-alliansen, Den globala koalitionen för att bringa Jiang Zemin inför rätta och webbplatsen Nio kommentarer, sina krafter för att upprätta det globala servicecentret för att lämna KKP, en ideell serviceorganisation som hjälper människor med de tre utträdena.
 
Eftersom KKP är en diktatur är det kinesiska folket under strikt kontroll. Av säkerhetsskäl har många människor valt pseudonymer när de publicerat sina tre utträden. De tror att Gud ser människors hjärtan och att de kan ångra sina dödliga löften till KKP genom att förneka dem.
 
När människor skickar in sina tillkännagivanden om utträde skapas ett unikt nummer för dem av det Globala servicecentret för att lämna KKP. Människor kan spåra statusen för sina utträden med hjälp av detta unika nummer.
 
Volontärer vid det ’Globala servicecentret för att lämna KKP’ kontrollerar utträdena för att se till att de är äkta innan de kan släppas online.
 
Efter att utträdet har publicerats görs ett certifikat på både engelska och kinesiska tillgängligt för sändaren att ladda ner och skriva ut.
 
Ledande KKP-medlemmar väljer också att träda ur
 
Ett märkbart fenomen under de tidiga stadierna av Tuidangrörelsen var att ett betydande antal av de tre tillbakadragandena kom från KKP:s högsta nivåer, inklusive tjänstemän från Statsrådet, departement, Nationella folkets kongress, Centrala partiskolan och provinsiella och kommunala kadrer.
 
Till exempel använde en person från Statsrådet namnet Hua Tianming för att lämna ett uttalande den 27 december 2004. Uttalandet lyder: ”Det stred mot min vilja att vara medhjälpare. Jag vill säga förlåt till det kinesiska folket. Jag hoppas bara att KKP kan avslutas snart.”
 
Hans utloggning angav att han var medlem vid ett visst kontor vid statsrådet.
 
Det fanns också ledande kadrer inom avdelningarna för allmän säkerhet och rättvisa, inklusive departementet för nationell säkerhet, justitiedepartementet och militären, inklusive marinen och Pekings militära region.
 
Ett uttalande som publicerades under namnet Li Bochun den 22 december 2004 lyder: ”Jag är en pensionerad tekniskt utbildad kader för nationellt försvar med 43 års militär erfarenhet och mer än 30 års partimedlemskap. Jag trodde vad mina överordnade sade, men först efter att jag gick i pension förstod jag verkligen KKP:s onda natur.”
 
Ett annat uttalande som publicerades den 22 december 2004 under namnet Li Linying säger: ”Jag var en gång en militärkadre. Jag lurades och trodde på KKP. Men den nakna sanningen om KKP:s onda kultnatur har nu blivit helt avslöjad. Jag har följt noga denna onda kult i över ett decennium. Även om jag inte gjorde någonting dåligt har jag ändå bemyndigat det. Idag förstår jag äntligen. Jag förklarar härmed högtidligt mitt tillbakadragande från den kommunistiska kulten.”
 
Ett uttalande från en reporter från Kinas centraltelevision (CCTV) lyder: ”Nog är nog. Idag tar jag officiellt avstånd från alla relationer med dem. Jag var reporter för TV-stationen i många år och jag ser igenom deras hyckleri. ... Jag har lurats av partiets propaganda med lögner, och idag tar jag officiellt avstånd från alla relationer med dem.”
 
Kina-expert: KKP kommer att upplösas inifrån
 
Den 25 december 1991 kollapsade Sovjetunionen, världens första kommunistregim. Sovjetunionens sista president, Mihail Gorbatjov, avgick och överlämnade makten till Rysslands president Boris Jeltsin.
 
I slutet av 1989 deklarerade flertalet Republiknationer, som en gång gick med i Sovjetunionen, sin självständighet och USA:s president George H.W. Bush och Gorbatjov förklarade gemensamt slutet på det kalla kriget.
 
Som ett resultat av den långa perioden med envälde och korruption uppstod en våg av utträden från Sovjetunionens kommunistparti före dess upplösning, med mer än 20 procent av dess medlemmar som slutligen lämnade partiet.
 
På samma sätt har Tuidangrörelsen i Kina hittills gjort det möjligt för cirka 27 procent av den kinesiska befolkningen att avvisa KKP på ett eller annat sätt.
 
Det nuvarande antalet kineser som har avvisat KKP är mer än de 20 procent av kommunistmedlemmarna som lämnade Sovjetunionen innan det kollapsade. Så varför har inte KKP fallit än? Kina-experten Shi Shan berättar för Epoch Times att det finns många anledningar, men de två viktigaste är:
 
För det första är KKP den mäktigaste styrande gruppen i mänsklighetens historia när det gäller att kontrollera människor. Ingen annan regim i historien eller i världen var som KKP, som inte bara kontrollerar var människor kan leva genom ett hushållsregistreringssystem utan också styr människors tro och tankar, deras jobb, familjeliv och till och med hur många barn de kan få.
 
Med hjälp av högteknologi använder KKP idag de mest inkräktande metoderna av övervakning för att kontrollera allas dagliga liv. Kommunistiskt styre är som en högtryckskokare, vilket gör att människor inuti inte kan röra sig.
 
För det andra använder KKP fastlandsmarknaden som bete och kopplar ekonomin till politik för att dra in internationella kapitalinvesteringar i Kina, som tar in nya näringsämnen och blod till KKP:s kritiskt sjuka kropp, vilket gör att den kan fortsätta att överleva.
 
Shan tillade dock att tidvattnet för Tuidangrörelsen redan har börjat söndra KKP inifrån. Även om många människor inte öppet avslöjade sin sanna identitet när de trädde ur och fortfarande arbetade utåt sett för KKP, hade de i huvudsak separerat sig från KKP i sina hjärtan. När den externa miljön förändras kommer denna interna oppositionsstyrka att bidra till en snabb kollaps av KKP.
 
Shan noterade att baserat på den nuvarande andelen av de tre utträdena är det minst
50 000 personer som trädde ur per dag. Det betyder mer än 20 miljoner på ett år. Om fem år kommer mer än 100 miljoner fler människor att ha trätt ur. När det nuvarande antalet är mer än 376 miljoner skulle det totala antalet av de tre utträden vid år 2026 kunna nå 500 miljoner, vilket står för 35 procent av de 1,4 miljarder människorna i Kina.
 
Detta innebär också att minst en av tre personer har trätt ur kommunistpartiet.
 
Han sade: "Vid den tiden kommer KKP att falla sönder inifrån, precis som det sovjetiska kommunistpartiet."
 

 
 

Senaste ändring: 23 Jun 2021 kl. 21:54

Tillbaka