Hittills har 363.675.434 personer tagit avstånd från det Kinesiska Kommunistpartiet

Nio kommentarer om kommunistpartiet

En bok som har chockerat kineser världen över. En bok som allvarligt skakat det kinesiska kommunistpartiet i dess grundvalar. En bok som har förorsakat och fortsätter att förorsaka en våg av avståndstaganden från partiet.

 

Nio kommentarer Denna bok är en översättning av en serie artiklar som först publicerades som ledare i Daijiyuan (www.daijiyuan.com), den kinesiska versionen av The Epoch Times (www.theepochtimes.com). På grunder som blir uppenbara vid läsning av boken måste författarnamnen förbli anonyma.

Daijiyuan publicerade den första av dessa ledare den 19 november 2004. De har sedan dess haft en kraftig effekt på kineser utanför Kina och alltmer även innanför Kinas gränser. De nio kommentarerna har startat en diskussion kineser emellan om det kinesiska kommunistpartiets karaktär.

The Epoch Times redaktörer anser att omvärlden också bör få en möjlighet att ansluta sig till denna diskussion och publicerar nu därför översättningar av artiklarna på ett antal språk .  

 

Läs Nio kommentarer.

Lyssna på Nio kommentarer.

Titta på Nio kommentarer i videoform.