Hittills har 363.675.434 personer tagit avstånd från det Kinesiska Kommunistpartiet

Läs Nio Kommentarer

Nio kommentarer om kommunistpartiet - Inledning

Nio kommentarer om kommunistpartiet

Inledning

Efter kommunistregimernas fall i Sovjetunionen och Östeuropa för mer än ett decennium sedan, möter den internationella kommuniströrelsen förakt världen över. Det är bara en tidsfråga innan det kinesiska kommunistpartiet (KKP) faller.

Läs mer
Första kommentaren - Om det kinesiska kommunistpartiet

Första kommentaren

Om det kinesiska kommunistpartiet

Under mer än 5 000 år har det kinesiska folket skapat en lysande civilisation i områdena kring Gula flodens och Yangtzeflodens system. Under denna långa tidsrymd har dynastier kommit och gått och den kinesiska kulturen har blomstrat och tynat. Storslagna och rörande dramer har utspelat sig på Kinas historiska scen.

Läs mer
Andra kommentaren - Om det kinesiska kommunistpartiets framväxt

Andra kommentaren

Om det kinesiska kommunistpartiets framväxt

Enligt boken Att Förklara enkla och analysera sammansatta tecken (Shuowen Jiezi), skriven av Xu Shen (död 147 e Kr under Östra Handynastin), består det traditionella kinesiska tecknet Dang, som betyder ”parti eller gäng”, av två rottecken. Dessa motsvarar ”gynna eller förespråka” respektive ”mörk eller svart”, vilket tillsammans betyder ”att gynna mörkret”. Parti eller partimedlem (vilket också kan tolkas som gäng eller gängmedlem) har en nedsättande betydelse. Konfucius sade: ”En ädel man är stolt men inte aggressiv, sällskaplig men bildar inte något parti.” Fotnoterna i Samtal med Konfucius (Lunyu) förklarar: ”Människor som hjälper varandra att dölja sina missgärningar sägs bilda ett gäng (parti).” I den kinesiska historien kallades politiska intrigmakare ofta Peng Dang. Det är synonymt med ”skurkgäng” i traditionell kinesisk kultur och förknippas med att gadda ihop sig för själviska syften.

Läs mer
Tredje kommentaren - Om det kinesiska kommunistpartiets tyranni

Tredje kommentaren

Om det kinesiska kommunistpartiets tyranni

När man talar om tyranni så påminns de flesta kineser om Qin Shi Huang (259-210 f Kr, den förste kejsaren av Qindynastin), som utövade förtryck och brände filosofiska böcker och begravde konfucianska lärda levande. Qin Shi Huangs hårda behandling av sitt folk kom från hans policy att ”upprätthålla sitt styre med alla resurser under Himlen”.[1] Den här policyn hade fyra huvudaspekter: orimligt höga skatter; slöseri med mänsklig arbetskraft till projekt ämnade att glorifiera honom själv; brutal tortyr under hårda lagar och bestraffning också av lagbrytarens familjemedlemmar och grannar; kontroll av människors sinnen genom blockering av all tanke- och yttrandefrihet genom att bränna böcker och till och med begrava intellektuella levande. Under Qin Shi Huangs styre hade Kina en befolkning på c:a 10 miljoner; Qins domstol kommenderade ut över två miljoner till tvångsarbete. Qin Shi Huang införde sina hårda lagar i den intellektuella världen och förbjöd tankefriheten utan pardon. Under hans styre dödades tusentals konfucianska lärda och ämbetsmän som kritiserade regeringen.

Läs mer
Fjärde kommentaren - Om hur kommunistpartiet går emot universum

Fjärde kommentaren

Om hur kommunistpartiet går emot universum

Kineser värdesätter ”Tao”, eller ”Vägen”, högt. I forna tider kallades en brutal kejsare för ”en dekadent härskare som saknar Tao”. Varje beteende som inte överensstämde med moralstandarden, vilken på kinesiska betecknas med de två tecknen Dao De, ”Tao” och ”Dygd”, sades ”inte följa Taos princip”. Även revolterande bönder hängde upp banderoller och förkunnade: ”Uppnå Tao å himlens vägnar”. Lao Zi [1] sade: Det finns någonting som skapades före himmel och jord. Tyst och stilla, oberoende och oföränderligt. För alltid oförbränneligt kan det vara alla tings moder. Jag känner inte dess namn, men kallar det Tao.” Det här antyder att världen är formad av ”Tao”. Under de senaste hundra åren har den plötsliga invasionen av kommunistspöket skapat en kraft mot naturen och mänskligheten, med oändlig vånda och tragik som följd. Det har också drivit civilisationen till undergångens rand. Genom att ha begått alla sorters ohyggligheter som bryter mot Tao och motsätter sig himmel och jord, har det blivit en extremt elakartad kraft mot universum.

Läs mer
Femte kommentaren - Om Jiang Zemins förföljelse av Falun Gong i maskopi med det kinesiska kommunistpartiet

Femte kommentaren

Om Jiang Zemins förföljelse av Falun Gong i maskopi med det kinesiska kommunistpartiet

Zhang Fuzhen, ca 38 år, var anställd i Xianheparken i staden Pingdu i Shandongprovinsen, Kina. Hon åkte i november 2000 till Peking för att vädja för Falun Gong och bortrövades då av myndigheterna. Enligt källor som känner till fallet torterade och förödmjukade polisen Zhang Fuzhen genom att ta av henne kläderna och raka av hennes hår. De band fast henne vid en säng med de fyra lemmarna utsträckta och hon tvingades uträtta sina behov i sängen. Senare gav polisen henne en injektion med ett okänt gift. Efter injektionen drabbades Zhang av så kraftiga smärtor att hon nästan förlorade förståndet. Hon kämpade mot smärtan fastbunden vid sängen tills hon dog. Hela förloppet bevittnades av lokala tjänstemän från 610-byrån

Läs mer
Sjätte kommentaren - Om det kinesiska kommunistpartiet förstörelse av traditionell kultur

Sjätte kommentaren

Om det kinesiska kommunistpartiet förstörelse av traditionell kultur

Kulturen är en nations själ. Denna andliga faktor är lika viktig för mänskligheten som fysiska faktorer såsom etnicitet och land.

En nations civilisationshistoria är just dess kulturella utvecklingshistoria. Total förstörelse av en nations kultur leder till nationens undergång. Gamla nationaliteter som hade skapat lysande civilisationer ansågs ha försvunnit när deras kultur försvann, även om den etniska folkgruppen hade överlevt. Kina är det enda land i världen vars uråldriga civilisation har förts vidare utan avbrott i över 5 000 år. Förstörelsen av dess traditionella kultur är ett oförlåtligt brott.

Läs mer
Sjunde kommentaren - Om dödandet i det kinesiska kommunistpartiets historia

Sjunde kommentaren

Om dödandet i det kinesiska kommunistpartiets historia

Den kinesiska kommunistregimens 55-åriga historia är skriven med blod och lögner. Bakgrunden till denna blodiga historia är inte bara ytterst tragisk utan också för de flesta okänd. Efter att 60 till 80 miljoner oskyldiga människor har dödats och lämnat efter sig ännu fler splittrade familjer, tänker fortfarande många av dagens kineser: varför dödar det kinesiska kommunistpartiet (KKP) människor? Dagens KKP fortsätter att döda Falun Gong-utövare. Till och med när de använde vapen för att trycka ner protestaktioner i början av november i Hanyuan, undrade många människor om KKP en dag kan sluta döda människor och lära sig tala med munnen i stället för med vapen.

Läs mer
Åttonde kommentaren - Om det kinesiska kommunistpartiets onda sektnatur

Åttonde kommentaren

Om det kinesiska kommunistpartiets onda sektnatur

Det socialistiska blockets kollaps, som inleddes med Sovjetunionens fall tidigt
på 1990-talet, markerade kommunismens misslyckande efter nästan ett århundrade. Det kinesiska kommunistpartiet (KKP) överlevde dock oväntat och kontrollerar fortfarande Kina, en nation med en femtedel av världens befolkning. En oundviklig fråga uppstår i sammanhanget: Är dagens KKP verkligen kommunistiskt?

Läs mer
Nionde kommentaren - Om det kinesiska kommunistpartiets skurknatur

Nionde kommentaren

Om det kinesiska kommunistpartiets skurknatur

Kommuniströrelsen som har basunerats ut i över ett sekel har bara förorsakat mänskligheten krig, fattigdom, brutalitet och diktatur. Efter att Sovjetunionen och de östeuropeiska kommunistpartierna kollapsade i slutet av 1900-talet gick detta skamliga drama som skadar mänskligheten in i sin slutfas. Ingen, från den vanliga medborgaren till kommunistpartiets generalsekreterare, tror längre på myten om kommunismen.

Läs mer